Podstawowe parametry aparatów nawiewnych

Każdy aparat nawiewny, ma swoje charakterystyczne parametry użytkowania. W zależności od modelu, mogą być one bardzo zróżnicowane. Nie oznacza to jednak, że parametry te nie ...


67891011121314